Maging ligtas online: I-report ang mga kaduda-dudang aktibidad sa awtoridad

Pakiramdam niyo ba ay nabiktima kayo ng scams, identity theft, o Internet fraud? Magsumbong sa mga awtoridad! Kumuha ng screenshots bilang ebidensiya. I-block ang user at i-report ang kaduda-dudang Facebook accounts o mapang-abusong Twitter accounts.

Kung hindi na tayo komportable sa pakikipag-usap online, okay lang na itigil ang pakikipag-chat o tuluyan na nating i-block ang ating kausap.

Kung pakiramdam ninyo ay nabiktima kayo o ang inyong anak ng cyberbullying o online predators, tumawag sa hotline ng Bantay Bata na 1-6-3. Maaari kayong makakuha ng payo mula sa social workers, at libreng counseling mula sa psychologists. Tutulungan din nila kayong magsumbong sa pulis o sa local government units kung kailangan.

Mahalaga ang kaligtasan sa internet, lalo na ngayon na mas matagal tayong online dahil sa distance learning o sa trabaho. Manatiling listo sa online safety at security ng ating pamilya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.