Maging ligtas online: Maglagay ng online safety measures

Maraming benepisyo ang internet para sa pag-unlad ng kabataang Pilipino. Ngunit kailangan nating bigyang importansya ang paglagay ng online safety measures.

Inirerekomenda ni RA Villafranca, isang UNICEF Child Protection Officer, ang pagbabago sa privacy settings ng ating social media accounts.

Maraming platforms tulad ng Tiktok at YouTube na nagbibigay ng kontrol sa mga magulang para sa account ng kanilang menor de edad na anak para maalis nila ang anumang content na hindi akma sa edad ng mga bata. Ang chat apps gaya ng Messenger Kids ay nagbibigay ng proteksiyon upang hindi sila makontak ng mga hindi kakilala.

Totoo namang hindi ito mapipigilan ang ating mga bata na gumawa ng sariling accounts nang pa-sikreto. Kaya nga dapat natin silang bantayan AT turuan. Kausapin natin sila at paliwanagan kung bakit mahalaga ang online safety. Magbigay din tayo ng mga panuntunan sa paggamit ng internet.

Inirerekomenda ni RA Villafranca, isang UNICEF Child Protection Officer, ang pagbabago sa privacy settings ng ating social media accounts.

Maraming platforms tulad ng Tiktok at YouTube na nagbibigay ng kontrol sa mga magulang para sa account ng kanilang menor de edad na anak para maalis nila ang anumang content na hindi akma sa edad ng mga bata. Ang chat apps gaya ng Messenger Kids ay nagbibigay ng proteksiyon upang hindi sila makontak ng mga hindi kakilala.

Totoo namang hindi ito mapipigilan ang ating mga bata na gumawa ng sariling accounts nang pa-sikreto. Kaya nga dapat natin silang bantayan AT turuan. Kausapin natin sila at paliwanagan kung bakit mahalaga ang online safety. Magbigay din tayo ng mga panuntunan sa paggamit ng internet.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.