Ituro sa mga anak ang ‘Stranger Danger’

Kwento ni RA, “Noong ako’y bata pa…palagi akong sinasabihan ng mga magulang ko na huwag makipag-usap sa hindi kakilala.”

Ngayon, lagi tayong nakikipag-usap sa mga hindi natin kilala: sa online forums, Messenger groups, at social media chats. Dahil sa internet, nakakasali tayo sa masasayang online communities. Dito tayo nakakakilala ng mga taong kapareho natin ang interes. Subalit dahil din dito, nakalilimutan natin na wala tayong malalim na impormasyon tungkol sa ating online “friends.”

Kabilang dito ang buo mong pangalan, edad, lokasyon, paaralan o opisina, mobile number, plano sa pagbiyahe o schedule ng pamilya.

Dapat ding i-follow ng mga magulang ang social media accounts ng kanilang mga anak para mapaalalahanan sila kung masyado na nilang inilalantad ang kanilang buhay sa publiko.

Importante ring maagapan natin kapag may kaduda-duda silang pinag-uusapan para sila’s maprotektahan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.