Piliin ang mga relasyon na binubuo natin online

Tulad ng pagpili ng kaibigan sa totoong buhay, dapat nating piliin ang mga relasyon na binubuo natin online – maging ito ay sa social media na inyong sinusubaybayan, mga forum na sinasalihan o news sites na pinagkakatiwalaan.

Tandaan na binibigyan natin sila ng oras at lakas, kaya mayroon tayong karapatang mamili kung ano ang lumalabas sa ating feeds.

Tanungin natin ang ating mga sarili kung nakatutulong ba ito para tayo’y mas maging malakas at masaya. Nagbibigay ba ito ng impormasyong nagpapaganda sa ating buhay at gumagabay sa atin para makapagdesisyon nang tama? Obserbahan natin ang ating pakiramdam pagkatapos basahin ito.

Dapat din nating tulungan ang ating mga anak na iproseso ang kanilang nababasa at sabihin sa kanila na kausapin tayo kung may post o komento na nakababahala sa kanila. Kailangang laging paalalahanan ang mga bata na huwag makipag-usap sa mga hindi kilala – online man o sa totoong buhay.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.