Paano mananatiling ligtas ang ating mga anak sa bagong digital world?

Kapag dinala ang mga anak sa mall o sa isang bagong lugar, palagi natin silang hawak at binabantayan. Alam natin na posibleng may criminal o kidnapper na puwedeng humila sa kanila.

Ngunit ang Internet ay mas malaki pa sa anumang mall, at mahirap matukoy ang mga manloloko. Nagpapanggap silang kaibigan at nakikipag-usap sila sa ating mga anak nang hindi natin alam — kahit anong oras at kahit saan.

Paano ba natin mapapanatiling ligtas ang ating sarili at ang ating mga anak online?

Ituro sa mga anak ang ‘Stranger Danger.’

Ayon kay youth leader Jefferson Escalad, “Kailangan mong tratuhin ang mga nakikilala mo online bilang strangers, kahit gaano na katagal natin silang kausap.”

Alalahanin nating maaari silang gumamit ng pekeng pagkakakilanlan, lalo na kung masama ang kanilang intensyon. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng buong pangalan o birthday na maaaring magamit sa cybercrime at mga scam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.