Maging ligtas online: Iwasan ang doomscrolling

Payo ng mga eksperto para maging ligtas online: iwasan ang doomscrolling.

Dahil sa internet algorithms, parati nitong iminumungkahi ang mga artikulo at ads na may kaugnayan sa dati na nating na-click. Kaya kung patuloy tayong magbabasa ng negatibong balita o mag-follow o like sa “toxic” accounts, dadagsain tayo ng ganito ring klase ng mga content.

Ito’y maaaring makadagdag sa stress at depression. Huwag maging negatibo.

Ayon sa YouTube at Google, puwede nating piliin ang “I don’t like this content” upang makontrol natin ang pumapasok sa ating feed. i-click lang ang tatlong tuldok sa kanang bahagi ng inirerekomendang post.

Iwasan din ang anumang “hate posts” na makikita sa mga komento. Sabi nga, “Don’t feed the trolls.” Nagpapanggap silang mga kaibigan at nakikipag-usap sila sa ating mga anak nang hindi natin alam—kahit anong oras at kahit saan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.