Ibang panig, hindi dapat maki-alam sa suliranin ng Hong Kong – magkakasanib na pahayag ng 70 bansa sa UNHRC

Sa ngalan ng 70 bansa, nagtalumpati noong Biyernes, ika-5 ng Marso 2021, ang kinatawan ng Belarus sa ika-46 na sesyon ng Konseho sa Karapatang Pantao ng United Nations, kung saan binigyang-diin niyang ang mga suliranin ng Hong Kong ay suliraning panloob ng Tsina, at hindi dapat makialam sa mga ito ang ibang panig.

Ipinahayag din ng nasabing kinatawan ang pagsuporta ng mga bansa sa pagsasagawa ng Isang Bansa Dalawang Sistema sa Espesyal na Rehiyong Administratibo ng Hong Kong.

Aniya pa, pagkaraang pairalin ang batas sa pambansang seguridad, natapos ang kaligaligan sa Hong Kong, at unti-unting napapanumbalik ang katatagan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.