Pagkamakabayan ng mga kabataang Tsino, nangingibabaw dahil sa tagumpay ng bansa laban sa COVID-19

Unti-unting nangingibabaw ang patriotismo sa kabataang Tsino, kasabay ng mabisang pagkontrol at pagpigil ng Tsina sa pandemiya ng COVID-19.

Ito ang inulat nitong nagdaang Pebrero 7, ng Lianhe Zaobao, diyaryo sa wikang Tsino ng Singapore.

Ayon sa artikulo, mas kinikilala ng mga Tsino na isinilang noong 1980s, 1990s at 2000s ang sistemang pulitikal at panlipunan ng Tsina. Higit pa rito, mayroon ding mga kabataang Tsino na nadismaya at nawalan ng pag-asa sa Kanluran.

Sinipi rin ng artikulo ang mga pahayag ng dalubhasa na nagsabing bunsod ng napakatinding pagpigil sa Tsina ng administrasyon ni Trump, ang lumalakas na patriotismo ng mga kabataang Tsino ay nahaluan pa ng masalimuot na damdamin sa Amerika na kinabibilangan ng pagkasuklam sa kontra-Tsinang patakarang Amerikano.

Gayunpaman, hindi ganap na tumatanggi sa Amerika ang ilang katabataang Tsino, o tinatanggap ang lahat hinggil sa Tsina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.