Tamang pagtapon ng gamit na face mask, shield

Nakababahala ang bilang ng mga naitatapon na tinatawag na household health care waste tulad ng face mask at face shield. Dahil dito, plano ng Department of Environment and Natural Resources na maglaan sa bawat barangay ng dilaw na trash bin para doon itapon ang ganitong klase ng basura.

Ibinahagi rin ni Environment Undersecretary Benny Antiporda ang wastong paraan ng pagtatapon ng mga ito sa mga trash bin.

Aniya, “Kapag pira-piraso lang ang itatapon sa loob ng bin kapag naipon na sa bahay, ilagay sa maayos na sisidlan at i-seal nang maayos and ilagay sa tabi ng yellow trash bin kasi kapag dinaanan na po ‘yan ng truck ng basura alam na nila na suspected contaminated waste po iyan, hindi po iyan ihahalo natin kapag nagtapon tayo ng household waste.”

Aminado ang ahensiya na hindi lahat ng barangay ay mabibigyan nito dahil sa kakulangan ng pondo. Nag-apela si Antiporda sa mga lokal na pamahalaan na maglaan ng sari-sariling disposal area.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.