Italy takes in National Geographic’s green-eyed ‘Afghan Girl’

Kinupkop bilang refugee si Sharbat Gula, ang babaeng tinatawag na “Afghan Girl” na naging cover ng National Geographic noong 1985. Naging simbolo si Gula ng digmaan sa Afghanistan noong panahon na ito.

Humingi ng tulong si Gula na umalis sa bansa noong namuno muli ang Taliban matapos umalis ang Amerika noong Agosto. Nasama siya sa mga taong na evacuate dahil sa programa ng Italy.

Maraming tao ang umalis sa Afghanistan matapos kontrolin ulit ito ng mga Taliban leaders. Nagsalita sila na rerespetuhin nila ang women’s rights na naaayon sa sharia o Islamic Law, pero noong 1996 hanggang 2001, pinagbawalan ang mga babae na mag-aral at magtakip ng kanilang mukha, at lumabas lang na may kasamang lalake.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.