Kapayapaan, pinahahalagahan ng Tsina: agresibo’t hegemonistang punla, di-taglay ng bansa

Laging nagsisikap ang Tsina para pangalagaan ang pandaigdig na kapayapaan at ito ay nag-aambag para sa pandaigdigang kaunlaran at kaayusan. Ang agresibo’t hegemonistang punla ay hindi taglay ng Tsina.

Ito ang mariing ipinahayag ni Pangulong Xi Jinping ng Tsina sa talumapti bilang pagdiriwang sa ika-100 anibersaryo ng pagkakatatag ng Partido Komunista ng Tsina, noong ika-1 ng Hulyo sa Beijing.

Dagdag ni Xi, pinagmamalasakitan ng Tsina ang kinabukasan ng sangkatauhan, at nakahanda ang bansa na umunlad, kasama ng lahat ng mga progresibong lakas ng daigdig.

Hindi kailanman nang-api o mang-aapi, naniil o maniniil, nanakop o mananakop ang Tsina sa mga mamamayang dayuhan; pero, hinding-hindi rin ito papayag na maapi, masiil o masakop ng mga dayuhan, pahayag ni Xi na siya ring Pangkalahatang Kalihim ng Komite Sentral ng CPC at Tagapangulo ng Central Military Commission ng bansa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.