Tsina, buong sikap na pangangalagaan ang lehitimong interes ng mga kompanyang Tsino

Inilarawan ng Tagapagsalita ng Ministring Panlabas ng Tsina ang di-umano’y “forced labor” at “genocide” sa Xinjian bilang pinakamalaking sinungaling sa kasalukuyang siglo.

Batay sa naturang sinungaling, inilakip kamakailan ng Kagawaran ng Komersyo ng Amerika sa Entity List ang mga bahay-kalakal ng photovoltaic industry ng Xinjiang.

Diin niya, hindi lang ito labag sa pandaigdig na alituntuning pangkalakalan, nakakapinsala rin ito sa pandaigdigang industrial at supply chains.

Hiniling ng tagapagsalitang Tsino sa Amerika na magsisi sa panlilipol-lahi o genocide sa mga American-Indian at African-American sa Tulsa, at tugunan ang mga problema ng karapatang pantao na gaya ng mga alitang panlahi at sapilitang pagtatrabaho o forced labour ng bansa.

Ipinagdiinan din niya na magsasagawa ang Tsina ng lahat ng mga hakbangin para buong-sikap na pangalagaan ang lehitimong karapatan at interes ng mga kompanyang Tsino.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.