CMG Komentaryo: Kabuhayang Tsino, mananatiling makina ng kabuhayang pandaigdig

Ayon sa datos ng Pambansang Kawanihan ng Estadistika ng Tsina, patuloy at matatag ang pagbangon ng pambansang kabuhayan ng bansa noong Mayo.

Lumaki ng 8.8% ang value-added industrial output ng bansa kumpara sa gayun ding panahon sa 2020, at lumago ng 17.5% ang added-value ng industrya ng hay-tek na pagyari.

Ang mabilis na paglaki ng industrya ng hay-tek na pagyari ay hindi lamang nagbunsod ng mas maraming optimistikong ekspektasyon para sa pagbangon ng industriya ng pagyari, kundi nakapagpasulong din sa pagbangon ng kabuhayang Tsino.

Sa bakasyon ng Labor Day, lumampas sa 100 bilyong yuan RMB ang tourism revenue. Sa ilalim ng pagpapasulong ng pangangailangan ng konsumo sa bakasyon, lampas 65% ang business activity index sa industriyang gaya ng transportasyon ng daambakal, transportasyon ng abiyasyon, accommodation at iba pa nitong nakalipas na dalawang buwang singkad.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.