Bagong ideya ng kooperasyong panseguridad, nagpapakita ng kahilingan ng pag-unlad ng panahon

Noong Hunyo 15 ay ika-20 anibersaryo ng pagkakatatag ng Shanghai Cooperation Organization.

Nitong nakalipas na 20 taon, ang SCO ay nagsilbing isa sa organisasyong may pinakamalaking impluwensiya sa relasyong pandaigdig, at masusing puwersa ng pangangalaga sa seguridad at katatagan ng rehiyon.

Tinukoy ng Director ng Institute of Russian, Eastern European and Central Asian Studies ng Chinese Academy of Social Sciences, na kahit 20 taon lang ang kasaysayan ng SCO, tiniyak nito ang isang ideya ng kooperasyong panseguridad na kaiba sa ibang organisasyong panrehiyon.

Kabilang dito ay bagong ideyang panseguridad, pagpapasulong ng seguridad sa pamamagitan ng kooperasyon, pagresolba sa alitan ng mga bansa sa paraang pulitikal at iba pa.

Kaugnay ng pag-unlad ng SCO sa hinaharap, inaasahan na mapapatingkad ang mas positibong papel sa aspekto ng pagpapasulong sa demokratisasyon ng relasyong pandaigdig.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.