Kapansin-pansing bunga, natamo ng Tsina sa pagkontrol ng pagkadisyerto ng lupa

Noong Hunyo 17 ang ika-27 World Day to Combat Desertification.

Kaugnay nito, sapul nang isagawa ang Ika-13 Panlimahang-Taong Plano, pinapalalim ng Tsina ang reporma sa pagpigil at pamamahala sa paglaganap ng disyerto, isinasagawa ang mahigpit na sistema ng pangangalaga sa ekolohiya ng disyerto, at pinapalakas ang pagpigil at paglunas sa pagkadisyerto ng lupa.

Nitong 5 taong nakalipas, nakumpleto ng Tsina ang misyon ng pagpigil at paglunas sa pagkadisyerto ng 8 milyong ektaryang lupain. Mahigit 2,400 kuwadrado kilometro ang nababawasan bawat taon sa saklaw ng mga disyertong lupain.

Nitong 5 taong nakalipas, 20.3% ang nababawasan bawat taon sa pagkakaganap ng Sandstorm at maalikabok na panahon. Lumaki din ng 0.7% ang pangkalahatang saklaw ng mga kagubatan.

Umabot sa 50 ang bilang ng bagong tatag na national desert park ng Tsina, at 99 libong ektarya ang karagdagang saklaw ng ganitong mga parke.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.