Mga pulong ng kooperasyong ng Silangang Asya, gaganapin; progreso ng kooperasyon at direksyon ng pag-unlad, tatalakayin

Isinalaysay noong Hunyo 21 ng Tagapagsalita ng Ministring Panlabas ng Tsina na gaganapin sa ika-22, ika-24, at ika-29 ng Hunyo ang pulong ng mataas na opisyal ng Association of Southeast Asian Nations, Tsina, Hapon, at Timog Korea ang Summit ng Silangang Asya at ASEAN Regional Forum, ayon sa pagkakasunud-sunod.

Aniya, tatalakayin sa nasabing mga pulong, pangunahin na, ang hinggil sa progreso ng kooperasyon at direksyon ng pag-unlad ng nabanggit na mga mekanismo, at magpapalitan ng kuru-kuro hinggil sa isyung panrehiyon at pandaigdig na pinahahalagahan ng iba’t ibang panig.

Dadalo sa naturang mga pulong ang Asistanteng Ministrong Panlabas ng Tsina.

Saad niya, sa background ng malalimang pagbabago ng kalagayang panrehiyon at pandaigdig, nakahanda ang panig Tsino na dagdagan ang mga komong palagay, palalimin ang kooperasyon at pabutihin ang pangangasiwang panrehiyon.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.