Kasama ng komunidad ng daigdig: Tsina, magsisikap para likhain ang komunidad na may pinagbabahaginang kapalaran sa cyberspace

Nakumpleto kamakailan ng mga eksperto sa cybersecurity ng United Nations na kinabibilangan ng limang pirmihang kasaping bansa ng UN Security Council, ang kanilang pinal na ulat tungkol sa usapin ng cyberspace.

Binigyang-diin ng ulat, na dapat tupdin ng iba’t-ibang bansa ang “UN Charter,” magsikap para mapangalagaan ang kapayapaan sa cyberspace, at igalang ang soberanya ng iba’t-ibang bansa sa larangan ng cyberspace.

Iniharap din ng ulat ang ilang mungkahi tungkol sa kilos ng mga bansa sa cyberspace.

Kaugnay nito, ipinahayag noong unang araw ng buwang Hunyo ng Tagapagsalita ng Ministring Panlabas ng Tsina, ang kahandaan ng panig Tsino na magsikap kasama ng komunidad ng daigdig para mapasulong ang pagsasa-ayos ng cyberspace at pagbalangkas ng pandaigdigang regulasyon, upang likhain ang komunidad na may pinagbabahaginang kapalaran sa cyberspace.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.