Maging ligtas online: Piliin ang mabuti at mag-isip bago mag-share sa internet

Kaya nating gawing mas positibo at hindi “toxic” ang Internet. Maraming benepisyo ang makukuha natin dito.

Purihin ang sinuman dahil sa kanyang post na nakakapagbigay-inspirasyon. Mag-isip bago magkomento nang negatibo. Mag-ingat sa ating pananalita. Kahit biro ay maaring masamain, lalo pa’t walang kasamang body language ang ating mga post.

Kung nais naman nating ipagmalaki na honor student ang ating anak, huwag natin i-post ang kanyang report card, kung saan makikita ang kanyang pangalan at paaralan. Hindi rin dapat i-post ang mga personal na mga dokumento tulad ng passport, drivers license, at iba pang IDs.

Maging maingat din sa pag-a-anunsiyo na plano nating bumiyahe, pagsi-share ng larawan ng ating bahay, o maging mga detalye kung saan tayo nagtatrabaho. Maaaring gamitin ito ng mga sindikato para kunin ang ating larawan at detalye ng trabaho at gamitin ito para gumawa ng pekeng ID.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.