Mahigit 7.6 milyong mamamayan ng maraming bansa, makakahulagpos sa lubusang kahirapan dahil sa Belt and Road cooperation

Ayon sa white paper hinggil sa karanasan ng Tsina sa pagbabawas ng sangkatauhan sa karalitaan na inilabas noong ika-6 ng Abril ng Konseho ng Estado ng Tsina, aktibong sumasali ang bansang Tsina sa pandaigdigang pangangasiwa sa karalitaan, at walang humpay na nagpapalalim ng pagpapalitan at pagtutulungan sa larangan ng pagbabawas sa karalitaan.

Ayon sa ulat ng pananaliksik ng World Bank, bunga ng Belt and Road Initiative na inilunsad ng bansang Tsina, mahigit 7.6 milyong mamamayan ng mga kasaping bansa ang makakahulagpos sa lubusang kahirapan, at 32 milyon naman ang maiaahon mula sa katam-tamang lebel ng kahirapan.

Sa pamamagitan ng paglalatag ng mga plataporma, pag-oorganisa ng mga pagsasanay, pagpapalitan ng mga think tank at iba pang porma, isinasagawa ng Tsina ang pagpapalitan sa pagbabawas sa karalitaan, at ibinabahagi ang karanasan sa aspektong ito.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.