Maging ligtas online: Mag-ingat sa cams, links at emails

Parati tayong online ngayon dahil sa work-from-home or distance learning. Pero mag-ingat pa rin sa paggamit ng Zoom.

Ayon sa youth leader na si Jefferson Escalada mula sa Ideas Positive Alumni Community, “Patayin ang camera kung hindi kailangan sa klase o sa meeting, at ilagay ang camera sa lugar kung saan wala gaanong makikitang detalye sa inyong bahay.”

Pinag-iingat din niya ang mga tao sa pag-click ng kaduda-dudang links, na posibleng makapag-hack sa ating impormasyon. Totoo ito, lalo na sa Facebook games na sikat ngayon sa mga kabataan.

Bumili ng magandang security program na makakapag-block sa kaduda-dudang links at websites. Gumawa ng email accounts para sa pag-sign up sa newsletters o apps – kung saan ang email address ay hindi naglalaman ng ating buong pangalan, o hindi natin ito ginagamit sa trabaho, transaksiyon sa mga bangko, o personal na pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan at pamilya.

Source: https://www.philstar.com/pilipino-star-ngayon/opinyon/2021/03/03/2081682/hows-tita-jing-tips-para-maging-ligtas-online

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.