Komprehensibong tagumpay ng kampanya ng Tsina sa pagpawi sa karalitaan, idineklara; pagpapasigla ng mga nayon, ipinagdiinan ni Xi Jinping

Sa aktibidad bilang paglalagom at pagbibigay-gantimpala sa gawain ng pagpawi sa karalitaan na ginanap noong ika-25 ng Pebrero, idineklara ni Pangulong Xi Jinping ng Tsina ang pasasalamat sa magkasamang pagsisikap ng buong Partido Komunista ng Tsina at mga mamamayan ng iba’t ibang nasyonalidad ng bansa sa komprehensibong tagumpay ng kampanya ng Tsina sa pag-ahon sa karalitaan.

Ipinagdiinan ni Xi na ang pagpapasigla ng mga nayon ay isang mahalagang tungkulin ng dakilang pag-ahon ng nasyong Tsino.

Aniya, dapat patibayin at palawakin ang bunga ng kampanya ng pagpawi sa karalitaan, para maging mas matibay, mabisa at sustenable ang pundasyon ng pagpawi sa karalitaan.

Diin ni Xi, dapat tuluy-tuloy na paliitin ang agwat sa pag-unlad ng mga lunsod at nayon, at hayaan ang populasyong may mababang kita at di-maunlad na rehiyon na magtamasa ng bunga ng pag-unlad.

Source: http://filipino.cri.cn/20210225/aff0e532-860f-8b5b-68d6-fb3339959c49.html

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.