CMG Komentaryo: Anu-anong pagkakataon ang idudulot ng mga sesyon ng NPC at CPPCC

Binuksan na sa Beijing ang mga sesyon ng Pambansang Kongresong Bayan ng Tsina at Pulitikal na Konsultatibong Kapulungan ng Mamamayang Tsino.

Sa dalawang sesyong ito, itatakda ang mga target at pangkalahatang hakbangin ng pag-unlad ng kabuhayan at lipunan ng Tsina sa taong ito. Itatakda rin ang ika-14 na panlimahang taong plano para sa pag-unlad ng kabuhayan at lipunan mula 2021 hanggang 2025, at mga pangmalayuang target hanggang sa taong 2035.

Ayon sa Reuters, ang mga ito ay pinag-uukulan ng malaking pansin ng komunidad ng daigdig. Dahil anito, sa harap ng masalimuot at mahigpit pa ring kalagayang pangkabuhayan ng daigdig, inaasahan ng komunidad ng daigdig na patuloy na magdudulot ang Tsina ng lakas tagapagpasulong sa pagbangon ng kabuhayang pandaigdig.

Ilalabas sa darating na ilang araw ang mga konkretong nilalaman ng naturang mga target at plano.

Source: http://filipino.cri.cn/20210305/b19ba0d4-1f77-3fc1-efa3-91e4e8e72e43.html

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.