Pangulong Tsino: Multilateralismo, sulong tatanglaw sa pagharap ng mundo sa mga pandaigdigang hamon

Ang 2020 ay taong lipos ng pangamba at kawalang-katiyakan, dahil idinulot ng pandemiya ng COVID-19 ang malaking banta sa kalusugang pampubliko ng daigdig, at inilagay sa resesyon ang kabuhayang pandaigdig, kasama ng ibang mga hamong nagpalala pa ng situwasyon.

Ang kaguluhang kinakaharap ngayon ng daigdig ay halos pareho sa kalagayan noong 2017, kung kailan bumigkas ng talumpati sa kauna-unahang pagkakataon si Pangulong Xi Jinping ng Tsina sa World Economic Forum, at nagbigay ng solusyong Tsino sa komunidad ng daigdig.

Sa kanya namang talumpating binigkas nitong Enero 25, kaugnay ng pagpigil at pagkontrol sa pandemiya ng COVID-19, sinabi ni Xi, na dapat ipagpatuloy ng buong daigdig ang paglaban.

Aniya pa, “Gayunpaman buong tatag tayong nananalig na hindi mapipigilan ng taglamig ang pagdating ng tagsibol, at hindi mababalutan ng kadiliman ang liwanag ng bukang liwayway.”

Source: http://filipino.cri.cn/20210126/8544f207-f9db-b589-8690-b5418cd32def.html

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.