Tsina sa Amerika at ibang bansa: dapat itakda ang plano ng aksyon sa karapatang-pantao

Ipinanawagan ng Tagapagsalita ng Ministring Panlabas ng Tsina sa Amerika, Kanada, Pransya, Alemanya, Hapon at iba pang bansang madalas gumagawa ng usapin sa karapatang-pantao, na itakda ang sariling pambansang plano ng aksyon ayon sa pandaigdigang pamantayan, para igarantiya ang karapatang-pantao ng kanilang mga mamamayan sa pamamagitan ng aktuwal na aksyon.

Sa kanyang talumpati sa ngalan ng mahigit 40 bansa sa Ika-48 Pulong ng Konseho ng Karapatang Pantao ng United Nations noong Setyembre 14, inilabas ng pirmihang kinatawang Tsino sa Geneva ang panawagan sa iba’t-ibang bansa na isakatuparan ang matatag na kapayapaan at isulong ang pangangalaga sa karapatang-pantao.

Nanawagan din siya sa iba’t-ibang bansa na dapat magkakasamang magsikap para lubos na maisulong ang mapayapa, at ligtas na daigdig at karapatang-pantao para sa buong sangkatauhan.

Source: http://filipino.cri.cn/20210916/f05f5798-c25d-757d-442c-8ff5158fe452.html

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.