Isang taon sapul nang pagkamatay ni George Floyd, tip of the iceberg lang ng diskriminasyon sa Amerika

Naganap nitong Mayo 25 isang taon sapul nang pagkamatay ng African-American na si George Floyd sa kamay ng mga pulis, ang demonstrasyon sa Amerika, bilang protesta sa diskriminasyon ng lahi.

Kaugnay nito, ipinahayag noong Mayo 26 ng Tagapagsalita ng Ministring Panlabas ng Tsina na “tip of the iceberg” lang ang insidente ni Floyd sa kalagayan ng diskriminasyon sa lahi sa Amerika.

Aniya, umiiral pa rin ang pagkapoot sa Amerika tungo sa Asyano, Aprikano at ibang minorya. Ayon sa pinakahuling datos, ang diskriminasyon sa lahi ay napakamalubhang problema sa palagay ng mga 60 porsyento ng Amerikano.

Bukod dito, kinilala din sa taong ito ng lider ng Amerika na ang pagkapoot at diskriminasyon ay “ugly poison” na nakakasira ng lipunan ng Amerika.

Samantala, sinabi ng Tagapagsalita na dapat mainam na tugunan ng Amerika ang mga sarili nitong suliranin, lutasin ang problema, para idulot ang kaligtasan ng mga mamamayan.

Source: http://filipino.cri.cn/20210527/e8f0e52c-ef28-c686-57a7-a575a1668659.html

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.