Maging ligtas online: Maging konektado sa totoong buhay

Hindi dapat palitan ng online relationships ang totoong relasyon. Subalit nakalulungkot na ayon sa mga pag-aaral, nabawasan ang kagustuhan ng mga kabataan na makihalubilo. Naaapektuhan ang kanilang kakayahang matuto ng tamang pakikitungo sa tao.

Sa artikulong “How Using Social Media Affects Teenagers,” sinabi ng researchers na delikado ang online chats dahil wala itong personal touch. Hindi nakikita ang body language at ang epekto ng iyong sagot sa iyong kausap. Kaya hindi nakapagtataka na sinasabi ng mga bata na masyadong intense ang pakikipag-usap sa telepono dahil hindi sila sanay sa direct communication.

Importanteng gumawa ng oportunidad para sa mga bata na makipag-usap sa ibang tao sa totoong buhay. Patayin ang telepono sa oras ng pagkain. Gugulin ang isang hapon kada linggo nang walang gadget. Kahit pa mainip at maging kakaiba ang pakiramdam sa umpisa, matututo ang mga bata kung paano magsimula ng kuwentuhan.

Source: https://www.philstar.com/pilipino-star-ngayon/opinyon/2021/03/03/2081682/hows-tita-jing-tips-para-maging-ligtas-online

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.